Edukacja wczesnoszkolna

Matematyka

Historia

Wos

Przyroda

Biologia

Geografia

Fizyka

Informatyka

EDB

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Chemia

Plastyka

Technika

Muzyka

Etyka

Wychowanie fizyczne

Religia