WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ZESZYTÓW ĆWICZEŃ

w roku szkolnym 2023-2024

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.


AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2019/2020, przystąpiliśmy do rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem programu jest wdrożenie do szkół nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno – informacyjnych. Zajęcia przy tablicy rozbudzają ciekawości uczniów w poznawaniu świata oraz rozwijają umiejętności posługiwania się narzędziami interaktywnymi różnych programów.