Posiłki


Stołówka to miejsce, gdzie po kilku godzinach wyczerpujących zajęć można zregenerować siły. Każdy uczeń, nieważne jaki ma apetyt, jest w stanie zaspokoić głód, ponieważ panie chętnie serwują dokładki. Posiłki są niedrogie – dofinansowane przez Gminę Łomianki – smaczne i estetycznie podane. W miłej atmosferze, w towarzystwie kolegów i koleżanek, można zjeść obiad. Nad bezpieczeństwem czuwają dyżurujący nauczyciele.

Świetlica


ŚWIETLICA  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w dniu 1.09.2023r.

Świetlica działa w godzinach 7.00-17.30 i  obejmuje opieką dzieci z klas 1-3, dzieci nieuczęszczające na religię lub inne zajęcia oraz dzieci przychodzące do szkoły na późniejszą godzinę.

  • Podstawą zapisu dziecka do świetlicy jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy podpisanej przez oboje rodziców.
  • Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy

Dla każdej z  osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy  należy wypełnić  Upoważnienie  do odbioru dziecka/ musi być ono podpisane przez rodziców oraz osobę upoważnioną do odbioru dziecka/

Nie wpisujemy w Karcie zgłoszenia osób upoważnionych, dla których nie posiadamy wypełnionego upoważnienia

Dla dzieci, które będą samodzielnie opuszczać świetlicę należy wypełnić  : Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły./ dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat/