Rekrutacja – klasy sportowe


Rekrutacja – Zgłoszenie do klas IV sportowych Szkoły Podstawowej nr 3

Wnioski o przyjęcie do oddziałów sportowych SP nr 3 w Łomiankach od 20 do 29 kwietnia br. do godz. 15:00.

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej składa się w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego, w terminie od 20 do 29 kwietnia 2022r. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: PODANIE O PRZYJĘCIE DO 4 KLASY SPORTOWEJ, INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH oraz ORZECZENIE OD LEKARZA.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym wyżej, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Zasady przyjęć do klas IV sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2


Pliki do pobrania

Wniosek