W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  
– priorytet 3, kierunek interwencji 3.2. nasza szkoła uzyskała fundusze na zakup wyposażenia i poszerzenie oferty czytelniczej dla naszych uczniów. Zakupiliśmy książki oraz wyposażenie biblioteki. Wśród zakupionych pozycji znalazły się nowości wydawnicze, książki o tematyce historycznej oraz uzupełniliśmy ofertę lektur dla klas starszych i  młodszych. Nowości czytelnicze zostały odpowiednio wyeksponowane i bezpośrednio udostępnione dla uczniów. Finansowa wartość projektu  wyniosła 15.000 zł, z tego na zakup książek przeznaczyliśmy 7.800 zł , co pozwoliło wzbogacić szkolny księgozbiór o 484 woluminy.

Wizyty w Bibliotece Publicznej w Łomiankach należą również do promowania systematycznego czytania wśród uczniów. Nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych w zaprzyjaźnionej placówce. Uczniowie mogli zapoznać się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci i dorosłych, pracą bibliotekarzy, zaznajomili się z zasadami korzystania z księgozbioru, oraz samodzielnie wykonali pamiątkowe przypinki.