Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

Rekrutacja

KLASY PIERWSZE


Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny …

https://www.lomianki.pl/

ZGŁOSZENIE DO KLASY 1KLASY IV – VIII

KLASY DWUJĘZYCZNE

https://www.lomianki.pl/

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny …

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

KLASY SPORTOWE

https://www.lomianki.pl/

Zasady przyjęć do klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny …

WNIOSEK O PRZYJĘCIE