Rekrutacja – klasy ogólne


Rekrutacja – zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone od 8 do 31 marca 2021 r.

Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022 do pobrania poniżej (terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego)

Regulamin rekrutacji


Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół do pobrania poniżej (Harmonogram i zasady rekrutacji).

Pliki do pobrania


Formularz rekrutacyjny – klasy ogólne


Formularz obecnie niedostępny.