Terapia pedagogiczna

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Joanna Szyszka, Ewa Krawczak, Anna Wrześniewska, Anna Uszyńska

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Cele ogólne terapii pedagogicznej:

 1. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 2. Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość.
 3. Eliminowanie napięć emocjonalnych.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.
 5. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 6. Praca nad poczuciem własnej wartości.
 7. Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych.
 8. Wdrażanie do samodzielności.
 9. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.
 11. Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.