KONSULTACJE

Konsultacje w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Organizacja konsultacji odbywa się według następujących zasad:

1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek zgłosić chęć konsultacji z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny Librus, co najmniej dzień wcześniej do godziny 16.00.

2. Konsultacje dla rodziców organizujemy w ostatnim tygodniu w miesiącu.

3. Nauczyciel potwierdza spotkanie, a w przypadku, gdy otrzyma dużą ilość zgłoszeń, wyznacza termin w następnym tygodniu/tygodniach.

4. Uczniowie zgłaszają chęć skorzystania z konsultacji, najpóźniej dzień wcześniej.