Sekretariat szkoły


  • Dominika Pieńkowska – SEKRETARIAT
  • Monika Strus-Roszko – SEKRETARIAT

KONTAKT:

ul. Staszica 2
05-092 Łomianki
tel. 22 751 56 10
email: sp3@lomianki.pl

Pliki do pobrania:


UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW