Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom, rodzicom oraz nauczycielom szkoły. Oferta obejmuje:

– dla uczniów:

 • zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem szkolnym lub pedagogiem specjalnym
 • terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia grupowe
 • bieżące wsparcie w zakresie pomocy w trudnościach emocjonalnych
 • działania profilaktyczne
 • pomoc w rozwijaniu i wykorzystywaniu zasobów dziecka

– dla nauczycieli

 • wsparcie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych
 • pomoc w diagnozowaniu dysfunkcji rozwojowych uczniów

– dla rodziców:

 • wsparcie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 • pomoc w zakresie poprawy warunków bytowych dzieci
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych
 • wskazywanie instytucji i innych miejsc udzielających pomocy dziecku i rodzinie

W naszej Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

– psycholog szkolny Agnieszka Strzelczyk

– pedagog szkolny Hanna Sotek

– pedagog specjalny Joanna Szyszka.

Zespół ten jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.