Godziny pracy Biblioteki:

Poniedziałek 7.00 – 8.55 oraz na każdej przerwie

Wtorek 7.00 – 8.55 oraz na każdej przerwie

Środa 7.00 – 9.50 oraz na każdej przerwie

Czwartek 7.00 – 10.45 oraz na każdej przerwie

Piątek 7.00 – 9.50 oraz na każdej przerwie 

Nasza Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze Szkoły. Jej drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich uczniów. Chcemy, aby była prawdziwym sercem Szkoły. Aby uczniowie nie mogli się doczekać wizyty w Bibliotece i przychodzili tu z radością i uśmiechem na twarzy.

Głównym celem naszej Biblioteki jest aktywne wspieranie czytelnictwa wśród uczniów. Dlatego włączamy się w międzynarodowe i ogólnopolskie programy promujące czytelnictwo, szczególnie te dotyczące dzieci i młodzieży. Uczestniczyliśmy w Międzynarodowej edycji Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie”, Ogólnopolskim Projekcie czytelniczym „Noc Bibliotek”, Narodowym czytaniu, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, Ogólnopolskim Projekcie Czytelniczym „Książkowy Niekalendarz”, Ogólnopolskiej Akcji Siania Nasionek Czytelnictwa, Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom i wielu innych. Biblioteka szkolna organizuje też własne imprezy biblioteczne i akcje czytelnicze np. Pasowanie na czytelnika klas pierwszych. Regularnie ogłaszane są konkursy czytelnicze np. Szkolny konkurs czytelniczy pt. „Mój ulubiony cytat z książki”, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. We współpracy z Biblioteką Publiczną w Łomiankach odbywają się też spotkania i warsztaty jak np. „Raz, dwa, trzy komiks stworzysz Ty” z twórcą komiksów Panem Łukaszem Kucińskim „Bofzinem”.

W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek. Książki wypożyczane są za pomocą programu bibliotecznego e-Biblioteka. Każdy uczeń ma swoją kartę biblioteczną oraz dostęp do swojego konta bibliotecznego, które znajduje się w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce e-Biblioteka. Daje to możliwość samodzielnej prolongaty terminu zwrotu książki lub samodzielnego zarezerwowania wybranej pozycji. Biblioteka dysponuje też dużą czytelnią. To tutaj można odrobić pracę domową, czy przygotować się do lekcji, korzystając z księgozbioru i lektur. Można też w ciszy poczytać ulubioną książkę i odpocząć od zgiełku.

Nasz księgozbiór jest ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz popularnonaukową. Aby pozyskać nowości wydawnicze bierzemy udział w różnych programach np. Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa czy Fundacji Powszechnego Czytania. Organizujemy też własne akcje np. „Podaruj książkę Bibliotece szkolnej”, dzięki której zbiory naszej Biblioteki wzbogacają się o dary od uczniów, rodziców i sympatyków Biblioteki.

W Bibliotece rozwija skrzydła Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Nasz Klub jest częścią większej społeczności, działającej w ramach Instytutu Książki. Powstał przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Łomiankach. Programowi przyświeca założenie, że potrzebne są przyjazne miejsca, w których można do woli rozmawiać o przeczytanych książkach. Dyskusyjny Klub Książki jest zawsze otwarty dla wszystkich chętnych uczniów. Nie trzeba się zapisywać. Spotykamy się raz w tygodniu na długiej przerwie i dzielimy wrażeniami z przeczytanych lektur.

W Bibliotece działa też wolontariat. Chętni uczniowie pomagają we wszystkich pracach bibliotecznych. W miarę potrzeb angażują się także w promocję czytelnictwa. Aby zaszczepić wśród swoich kolegów radość z czytania, chodzą do klas młodszych poczytać im bajki. Regularnie w Bibliotece szkolnej czyta też uczniom Dyrekcja naszej Szkoły i nauczyciele. Uśmiechnięte buzie dzieci są najlepszym dowodem, że ten wysiłek się opłaca.