Aktualności

„Bezpieczna droga do szkoły” – podsumowanie konkursu.
„Bezpieczna droga do szkoły” – podsumowanie konkursu.

Od września do marca bieżącego roku szkolnego nasza szkoła brała udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Jego celem było między innymi zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły. W ramach projektu odbył się cykl spotkań klas 1-8 z przedstawicielami Policji. Zajęcia dotyczyły zasad bezpiecznego poruszania się po mieście, drodze, przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem oraz zasad zachowania się w razie wypadku i innych zagrożeń. Pod opieką wychowawców i nauczycieli uczniowie przygotowali wiersze dotyczące bezpieczeństwa na drogach, znaki drogowe, wypracowania oraz plakaty – „Moja droga do szkoły”. W styczniu natomiast odbył się konkurs na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym dzieci z najwyższymi wynikami otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Zwieńczeniem naszych działań było uzyskanie przez Szkołę certyfikatu poświadczającego uzyskanie tytułu „Bezpieczna droga do szkoły”.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach