RADA RODZICÓW


Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach to świetny wybór, wspólnie możemy tworzyć przestrzeń rozwoju dla naszych dzieci.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach
Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcecie, byśmy dalej służyli naszym dzieciom, potrzebujemy Waszego wsparcia w postaci pomysłów, rak do działania oraz środków finansowych.


Wpłat można dokonywać przelewem:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Tytuł przelewu: Przelew na Radę Rodziców – Imię i nazwisko ucznia + klasa

Numer konta:
04 8009 0007 0019 9789 5001 0001

UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW