zapisy do świetlicy

Zapisy do świetlicy

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w dniu 1.09.2021.
  2. Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas 1-3.
  3. Podstawą zapisu dziecka do świetlicy jest Karta zgłoszenia.
  4. Dla każdej z osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy wpisanych w Karcie zgłoszenia należy wypełnić Upoważnienie / musi być podpisane przez osobę upoważnioną do odbioru/
  5. Dla dzieci, które będą samodzielnie opuszczać świetlicę należy wypełnić załączone do Karty zgłoszenia oświadczenie./ dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat/
  6. Potrzebne do zapisu dokumenty znajdują się do pobrania na stronie szkoły. Dokumenty podpisują oboje rodzice.
  7. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy. Kierownik świetlicy będzie przyjmował dokumenty do dnia 10.09.2021 w holu szkoły w poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 7.30-9.00

Kierownik świetlicy Edyta Piwowarska