Zajęcia z pierwszej pomocy

Od kilku już lat nasza szkoła realizuje program „Bezpieczni i świadomi”, który zakłada wprowadzenie profilaktyki zagrożeń i wdrażanie podstaw udzielania pierwszej pomocy już od klasy pierwszej.

Nasi najmłodsi uczniowie zapoznali się z zasadami postępowania w razie zagrożeń na miejscu wypadku, udzielania pierwszej pomocy raz bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli także uciśnięcia klatki piersiowej w ramach resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

W tym roku zajęcia zostały przeprowadzone przez starszych kolegów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Łomiankach oraz OSP w Dziekanowie Polskim.

Lekcje prowadzili:

Marek Zahurskyi

Julian Szybka

Przemysław Mańka

Mateusz Domazer

Przy powstaniu powyższego artykułu wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.