Witold Pilecki

Witold Pilecki: żołnierz-jeniec-bohater-człowiek W dniach 28.02 oraz 8.03 klasy 8c oraz 7a uczestniczyły w lekcji online Witold Pilecki: żołnierz-jeniec-bohater-człowiek zorganizowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W trakcie zajęć uczniowie poznali niezwykle ciekawą historię życia Witolda Pileckiego, jednej z najważniejszej postaci powojennego podziemia antykomunistycznego. Idea walki o wolność Ojczyzny przyświecała bohaterowi podczas całego jego życia. Jako dobrowolny więzień w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, z którego później udało mu się uciec, zorganizował konspirację. Witold Pilecki brał również udział w powstaniu warszawskim, przebywał w niewoli niemieckiej w Lamsdorf i Murnau. Poddany brutalnemu śledztwu, zginął z rąk władzy komunistycznej w 1948. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość poznania historii życia Witolda Pileckiego również jako męża, ojca, społecznika, artysty i ziemianina. W kolejnej części lekcji uczniowie wykonali quiz historyczny Witold Pilecki na tle historii, w którym zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi historii XIX i XX wieku. Pojawiły się pytania o Związek Filomatów i Filaretów, Związek Walki Zbrojnej, postać Jana Karskiego czy Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. W trakcie zajęć prowadzący zachęcił uczniów do refleksji i dyskusji zadając takie pytania jak: Co znaczy, że szlachectwo zobowiązuje (łac. noblesse oblige)? Czym różni się idol od autorytetu? Jak należy postąpić – czy kontynuować walkę czy z niej zrezygnować? Czy postać Witolda Pileckiego może być autorytetem lub idolem dla współczesnej młodzieży? Nie ulega wątpliwości, że postać rotmistrza może być źródłem inspiracji do działania dla młodego pokolenia. Szukając drogowskazów moralnych, warto się wsłuchać w słowa Witolda Pileckiego: Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.