W dniach od 10 do 14 stycznia br. zajęcia w szkole odbywać się będą zdalnie.

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach. Aktualnie w ICDS trwają prace nad podłączeniem kotłowni zewnętrznej do budynku. Uruchamianie kotłowni odbywać się będzie sukcesywnie i potrzeba na to kilku dni (rozruch kotłowni zaplanowano na 7 stycznia br.). W związku z powyższym w dniach od 10 do 14 stycznia br. zajęcia w szkole odbywać się będą zdalnie. Dla uczniów klas I-III, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki (w wyjątkowych sytuacjach), zostaną zorganizowane zajęcia w pomieszczeniach zastępczych w innych szkołach na terenie Gminy Łomianki. Jeżeli pojawi się możliwość wcześniejszego powrotu dzieci do szkoły zostaną Państwo natychmiast o tym poinformowani (przez dziennik elektroniczny).