Uroczystość patriotyczna na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie

W niedzielę 24 września uczniowie, nauczyciele oraz poczet  naszej szkoły wzięli udział w uroczystości patriotycznej na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Upamiętniała ona  84 rocznicę wybuchu II wojny światowej, Szarżę Ułanów Jazłowieckich, Bitwę pod Łomiankami oraz 79 rocznicę zestrzelenia lotników amerykańskich niosących pomoc walczącym powstańcom Warszawy. W uroczystościach zorganizowanych przez Panią Burmistrz Łomianek Małgorzatę Żebrowską – Piotrak  udział wzięli m.in. kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych, wojska oraz innych instytucji, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego i pododdziały historyczne.