Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3

Szanowni Państwo,

Przekazujemy pakiet materiałów, dotyczących ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.

Dziecko do ubezpieczenia można zapisać na niżej wskazanej stronie internetowej wraz z jednoczesną opłatą składki w wybranym wariancie. Jest to oferta dla Ubezpieczonych w wieku do 20. lat włącznie, więc również dla młodszego lub starszego rodzeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz dla dzieci i wnuków pracowników lub współpracowników. Możliwość zapisania dziecka na stronie wygaśnie 31.10.2022 roku.

Adres: https://szkola.compensa.pl/

Hasło: 745942

Rodzic, po zapisaniu dziecka do ubezpieczenia oraz opłacie składki, otrzyma na wskazany adres mailowy wszystkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej.

  • załączeniu znajdą Państwo: 1 Ulotkę informacyjną

2  Procedurę zgłoszenia roszczenia NNW Compensa 2022 2023

3  Druk zgłoszenia roszczenia Compensa 2022 2023

4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Szkolne 2022 wraz z tabelą uszczerbków 5 Tabelę środków specjalnych 2022 2023

6  Kartę Informacyjną Produktu

7  Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Zgłaszając roszczenie z umowy ubezpieczenia, opiekun prawny poszkodowanego powinien wypełnić załącznik „3 Druk zgłoszenia roszczenia Compensa rok szkolny 2022 2023” i skontaktować się z nami w celu przekazania / sprawdzenia dokumentów.

W przypadku pytań albo konieczności dosłania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Rafał Mozal tel. +48 571 282 939 rmozal@resako.pl

Monika Pałubicka tel. +48 500 623 318 mpalubicka@resako.pl

Z poważaniem

Rafał Mozal

Monika Pałubicka

Dokumenty w zakładce: SEKRETARIAT