Świetlica 2022/2023

 ŚWIETLICA  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w dniu 1.09.2022.

Świetlica działa w godzinach 7.00-17.30 i  obejmuje opieką dzieci z klas 1-3, dzieci nieuczęszczające na religię lub inne zajęcia oraz dzieci przychodzące do szkoły na późniejszą godzinę.

  • Podstawą zapisu dziecka do świetlicy jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy podpisanej przez oboje rodziców;

Dla każdej z  osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy wpisanej w Karcie zgłoszenia należy wypełnić  Upoważnienie  do odbioru dziecka/ musi być ono podpisane przez rodziców oraz osobę upoważnioną do odbioru dziecka/

Dla dzieci, które będą samodzielnie opuszczać świetlicę należy wypełnić   Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły./ dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat/

  • Potrzebne do zapisu dokumenty znajdują się do pobrania na stronie szkoły. Zakładka: Strefa Rodzica/Posiłki i Świetlica
  • Wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy-Edyty Piwowarskiej.
  • W ramach zajęć świetlicowych dzieci spędzają czas na zabawie, wykonują prace plastyczne, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych i ruchowych, wychodzą z opiekunami na obiad oraz plac zabaw, odrabiają lekcje.
  • Informacje dotyczące świetlicy wywieszone są na tablicy w holu dolnym przy wejściu do szkoły – grafik obiadów, grafik przebywania dzieci w salach w określonych godzinach, grafik wyjść dzieci na plac zabaw itp.