Rekrutacja uzupełniająca do klasy dwujęzycznej

Rekrutacja uzupełniająca do klasy dwujęzycznej

Informujemy, że w Szkole Podstawowej  nr 3 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do oddziału klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.
Sprawdzian  predyspozycji językowych odbędzie się 16 sierpnia o godz. 9.00.

Zapraszamy wszystkich kandydatów spoza obwodu szkoły.