Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki”

Kolejny rok pod patronatem Pani Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak oraz Polskiego Związku Koszykówki nasza szkoła wzięła udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki”. Szkoleniem w ramach programu SMOK Łomianki objętych jest 45 dziewcząt trenujących koszykówkę z terenu Gminy Łomianki podzielonych na 3 grupy szkoleniowe: klasy I-II, klasy III oraz klasy IV-V. Zajęcia każdej grupy odbywają się w hali ICDS 2 razy w tygodniu. Podsumowując tegoroczną edycję nie możemy się już doczekać kontynuacji współpracy w roku 2022 ! Wszystkie zainteresowane i chętne osoby zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.