Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” uzyskała wsparcie w wysokości 15.000 złotych. Zakupiliśmy już książki do biblioteki za kwotę 7. 800 zł. oraz regały – 6. 600 zł.