Na wigilii Koła Związku Kombatantów RP i BWP

Na wigilii Koła Związku Kombatantów RP i BWP .

W dniu 15 grudnia 2023 roku uczennice naszej szkoły uczestniczyły w obsłudze spotkania wigilijnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomiankach. Chcieliśmy w ten sposób podziękować naszym kombatantom za pomoc i wsparcie w kształtowaniu postaw patriotycznych i działań edukacyjnych. Na spotkaniu zorganizowanym przez władze naszego miasta była obecna Burmistrz Łomianek Pani Małgorzata Żebrowska – Piotrak oraz zastępca Burmistrz Pani Anna Choma.  Uczennice otrzymały podziękowania i upominki od Pani Burmistrz oraz  podziękowania od Prezesa Związku Kombatantów kpt. Krzysztofa Terczyńskiego i sekretarza koła Pana Henryka Ratyńskiego. 

Krzysztof Kozak