Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.Już trzeci raz realizatorem kampanii na terenie Łomianek jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który zaprosił do współpracy szkoły i przedszkola.https://www.lomianki.pl/…/12646,Kampania-19-dni…W czasie kampanii, jak zawsze, pedagodzy i psycholodzy szkolni w godzinach swojej pracy są dostępni dla ofiar i świadków przemocy stosowanej wobec dzieci. Dyżury dla rodziców:- poniedziałek w godzinach: 15.00- 16.00- psycholog A. Godlewska;- wtorek w godzinach: 15.00 -16.00 – pedagog B. Zięba;- środa w godzinach: 15.00- 16.00 – pedagog B. Zięba;- Czwartek w godzinach 14.30 – 15.30 – psycholog A. Strzelczyk;