Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Podsumowanie Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży🎗🎗🎗

„Naszym marzeniem jest tworzenie świata,

w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział wychowawców i klas w „pomarańczowym dniu” 17 listopada i za nadesłane zdjęcia. Galeria dostępna na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy również za przyniesione prace plastyczne na konkurs. Miło jest nam ogłosić wyniki konkursu plastycznego na najlepszy plakat promujący „Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży:

I. Adam Dudek kl. 7 a

II. Lucjan Składanowski kl. 1 a

III. Jan Goszczyński kl. 1 a

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych latach.

Joanna Szyszka

Hanna Sotek

Agnieszka Strzelczyk