Kampania” 19 dni przeciw przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży”

Kampania” 19 dni przeciw przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży”🎗🎗🎗

Wiersz pt.”Do dorosłych”.

Nie patrz na mnie złowrogo,

nie ubliżaj, nie bij i nie kop dorosłą nogą,

nie dotykaj, jak nie trzeba

lecz swoją życzliwą ręką prowadź prosto do nieba.

Pamiętaj, że jestem pod Twoją opieką

i bardzo nie chcę zostać emocjonalnym kaleką.

Proszę, dbaj o mnie, bez Ciebie nie podołam.

Wspieraj, ucz i jak trzeba napominaj,

tak dziś w imieniu dzieci wołam!

Do Ciebie mamo, tato

mężczyzno, kobieto

mój nauczycielu i mój katecheto.

Wam wszystkim z ufnością się powierzamy

a wtedy , nauczeni miłości

z troską o Was zadbamy.

Marcelina

uczennica Sp3