informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców uczniów z klas pierwszych

Informacje dla rodziców uczniów z klas pierwszych.

Szanowni Rodzice.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Aby zapewnić sprawną pracę szkoły opracowaliśmy Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19. Od jego przestrzegania zależy bezpieczeństwo nas wszystkich.

Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły wejściem od ul. Staszica.

Rodzic przyprowadzając dziecko, może wejść z nim do szatni (z maseczką, dezynfekuje ręce lub w rękawiczkach)

w okresie do 6 września.

Po dniu 6 września rodzice rano nie wchodzą na teren szkoły. Przy odbieraniu dziecka na teren szkoły wchodzi tylko jeden rodzic w maseczce ochronnej, po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach i odbiera dziecko z danej sali.

Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2021r. dostępny jest w zakładce strefa rodzica/dokumenty szkolne.