Rekrutacja

Rekrutacja - klasy sportowe


REKRUTACJA  ONLINE

ZGŁOSZENIE  DO  KLAS  4  SPORTOWYCH SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3 

Wnioski o przyjęcie do klasy 4 sportowej prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres szkoły

dane kontaktowe: tel. 22 751 56 10; email: sp3@lomianki.pl

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 - 13.00) bezpośrednio z sekretariatem szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania(tel. 22 751 56 10).ZASADY PRZYJĘĆ DO 
KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI W ŁOMIANKACH PRZY UL. STASZICA 2  

do pobrania poniżej (ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS IV SPORTOWYCH)Regulamin rekrutacji
Pliki do pobrania


Harmonogram rekrutacji NOWY
POBIERZ

Lista przyjętych i nieprzyjętych
POBIERZ

Wyniki z prób sprawnościowych
POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 1
POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 2
POBIERZ

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 3
POBIERZ

Wniosek o przyjęcie
POBIERZ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
POBIERZ

Potwierdzenie woli
POBIERZ

Rekrutacja uzupełniająca
POBIERZ

Test sprawności technicznej-koszykówka
POBIERZ

Test sprawności fizycznej -koszykówka
POBIERZ

Test sprawności fizycznej i technicznej - pływanie
POBIERZ

Zasady przyjęć
POBIERZFormularz rekrutacyjny - klasy sportowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach