Kadra

Emilia Kołaczyńska

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Emilia Kołaczyńska
studia mgr Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
W wolnym czasie maluję,w pracy z dziećmi bardzo lubię zajęcia plastyczne
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach