Aktualności

OFERTA UBEZPIECZENIOWA
Nasze dzieci w tym roku będę ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej Interrisk, wg stawki i zakresu ubezpieczenia jak w zamieszczonej tabeli.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach