OSTATNIE WYDARZENIA


PARĘ SŁÓW O SZKOLE


Maciej Kruszewski

DYREKTOR

"Każde dziecko posiada swoje indywidualne zdolności i my jesteśmy właśnie po to, aby te zdolności odnaleźć i rozwijać, dając wiele radości, wzmacniając charakter, przekazując wiedzę, jednocześnie kształtując sprawność fizyczną".

Słowo "pasja" najlepiej oddaje to, jak podchodzimy do pracy z dziećmi. Nie jest to komercja; jest to misja, w której świetnie się sprawdzamy.

Nasza szkoła stworzona została w oparciu o wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i wychowawcze. Dla nas najważniejsze jest zbudowanie pozytywnych relacji będących podstawą do kształtowania i rozwoju naszych dzieci poprzez wyjątkowy system wartości oparty na wiedzy, znajomości języków obcych czy rywalizacji sportowej. Naszą misją jest wzbogacenie dzieci w szereg umiejętności oraz cech charakteru, które w w przyszłości pozwolą naszym wychowankom sprawnie funkcjonować w dorosłej rzeczywistości.

Wierzymy, że spełnianie marzeń i osiąganie wyznaczonych celów przez uczniów jest możliwe, dlatego Kadra Pedagogiczna nieustannie poszerza wiedzę i doskonali swe umiejętności, by być godnym przykładem do naśladowania, zgodnie z myślą wybitnego pedagoga - Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca to ten, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

GALERIA
PRZEJDŹ DO GALERII

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach