KARTA ROWEROWA

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ KARTA ROWEROWA 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️Dnia 10 maja 2022r./ wtorek/ odbędzie się egzamin praktyczny na Kartę rowerową /obok boiska szkoły/ dla uczniów, którzy zdali egzamin teoretyczny.Uczniowie klas czwartych rozpoczynają egzamin o godz.10.00, uczniowie klas piątych o godz. 11.00, uczniowie klas szóstych o godz.12.00, uczniowie klas siódmych i ósmych o godz.13.00.Prosimy, aby uczniowie przyprowadzili sprawny rower oraz kask.