Aktualności

SP 3 Kusy – „Szkołą dobrego wychowania”
SP 3 Kusy – „Szkołą dobrego wychowania” 
Kolejny certyfikat zdobyty !!!

W bieżącym roku szkolnym braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie - „Szkoła dobrego wychowania”, którego celem było pogłębienie znajomości standardów savoir vivre oraz ukazanie ich wpływu na życie codzienne i relacje rówieśnicze. W ramach konkursu wykonaliśmy szereg zadań: 
 W klasach 1-8 Szkoły Podstawowej odbyły się, debaty dotyczące zasad dobrego zachowania. Dzieci pod opieką wychowawców rozmawiały o zasadach savoir vivre. Następnie uczniowie spisali Szkolne Karty Zasad Dobrego Wychowania. 
 Uczniowie przygotowali plakaty na temat: „Mój wygląd świadczy o mnie”. 
 Odbyły się pogadanki w klasach na temat: „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania” . Uczniowie pod opieką wychowawców rozmawiali o czynnikach mających wpływ na zachowanie młodego człowieka.
 Dzieci przygotowały prace pisemne dotyczące zasad dobrego zachowania. 
 Zorganizowaliśmy konkurs „Mistrz savoir vivre”. Uczniowie rozwiązywali testy w trzech kategoriach: klasy 2-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. Za najwyższe wyniki, pamiątkowe dyplomy wręczył uczniom Dyrektor Szkoły - Maciej Kruszewski. 
Za zrealizowanie powyższych działań nasza szkoła uzyskała zaszczytny certyfikat „Szkoły dobrego wychowania”

Krzysztof Kozak.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach