„Kształcić duszę cnotami, umysł słowami, a ciało sportem” 

Janusz Kusociński

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Edukacja Patriotyczna


  • Realizujemy Program Edukacji Patriotycznej “Spotkania z historią”, co pozwala uczniom na pogłębianie i poszerzanie wiedzy, dotyczącej dziejów naszej ojczyzny i świata.
  • Rozbudzamy uczucia patriotyczne i kształtujemy świadomość narodową, poprzez udział w wielu uroczystościach i apelach, upamiętniających ważne wydarzenia dziejowe.
  • Naciskamy na Edukację Patriotyczną, co owocuje osiągnięciami uczniów w Kuratoryjnym Konkursie Historycznym na szczeblu wojewódzkim.

Edukacja Kulturalna


  • Nauczyciele dbają o rozwój społeczno-emocjonalny naszych wychowanków, wskazując właściwą i trwałą hierarchię wartości, która jest niezbędnym czynnikiem do kształtowania i harmonijnego rozwoju dziecka.
  • Wspólne wyjścia do teatru, filharmonii i opery rozwijają nawyk obcowania z kulturą wysoką”.
  • W szczególny sposób dbamy o piękno ojczystego języka w mowie i piśmie, poprzez organizowanie różnorodnych konkursów literacko-językowych, motywujących uczniów do pracy nad samym sobą.
edukacja kulturalna

Harmonijny rozwój fizyczny


  • Naszą pasją jest SPORT, który definiuje się w czterech słowach: szybciej, wyżej, mocniej
  • Wspaniała infrastruktura i zaplecze sportowe: basen, boisko, lodowisko, hala sportowa, pozwalają na efektywną pracę trenerów, a także możliwość realizowania przez dzieci indywidualnych pasji, jeśli chodzi o rozwój fizyczny.