Konkursy językowe w roku szkolnym 2022/2023

Konkursy językowe w roku szkolnym 2022/2023

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursach  językowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym odbędą się konkursy z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz niemieckiego.

Regulamin konkursów językowych, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, harmonogram konkursów oraz PROGRAM MERYTORYCZNY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU  Z JĘZYKÓW znajdują się również na stronie szkoły w zakładce: NASZA SZKOŁA/NAUKA.