Zajęcia z ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy

Zajęcia z ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. We wtorek 17 maja nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, przygotowanych przez Zastępcę Naczelnika OSP w Łomiankach – Mateusza Czajkowskiego. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką zagrożeń pożarowych, zasadami postępowania w razie pożaru, sposobami jego gaszenia oraz głównymi zasadami ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.