WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa nr 3 w roku szkolnym 2021/2022 uzyskała następujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty:

Język polski – 67%

Matematyka – 62 %

Język angielski – 84%

Osiągnięcia naszych uczniów z języka polskiego i języka angielskiego plasują się na poziomie wyższym od wyników gminy, powiatu, województwa i kraju. Matematyka natomiast wypadła lepiej od wyników gminy i kraju oraz na poziomie porównywalnym z województwem.