W naszej szkolnej Bibliotece gościła Pani Małgorzata Kozińska-Rychner , która jest autorką książki o historii gminy Łomianki dla dzieci pt. „Łomianki dla odkrywców”

W poniedziałek 27 listopada w naszej szkolnej Bibliotece gościła Pani Małgorzata Kozińska-Rychner, która jest autorką pierwszej książki o historii gminy Łomianki dla dzieci pt. „Łomianki dla odkrywców”. Publikacje związane z historią Łomianek są nieliczne i dlatego są na wagę złota. Ale nawet wśród tych, które już są, brakowało do tej pory książki, napisanej specjalnie dla dzieci. Dlatego cieszymy się, że podczas spotkania uczniowie mieli okazję posłuchać opowieści autorki o przeszłości Łomianek i dowiedzieć się wielu ciekawostek o miejscach nawet codziennie mijanych, a często zupełnie nieznanych np. o ulicy Kolejowej i łomiankowskich pociągach. Chętni uczniowie mieli także możliwość, aby kupić książkę z dedykacją. Także nasza Szkoła zakupiła tę cenną publikację i będzie można ją wypożyczać ze szkolnej Biblioteki. Dziękujemy Pani Małgorzacie Kozińskiej-Rychner za piękne spotkanie autorskie i rozbudzenie w uczniach ciekawości do badania dziejów naszej małej ojczyzny.

#ŁomiankidlaOdkrywców