Pamiętamy o naszych bohaterach i naszej historii.

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w kultywowaniu i pielęgnowaniu pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią Łomianek regionu, społeczności lokalnej. W ramach akcji „Szkoła Pamięta” zorganizowaliśmy wycieczkę do Obozu Koncentracyjnego Majdanek, odbyły się lekcje historii dla klas 8 i 7 na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Młodzież miała okazję pogłębić swoją wiedzę między innymi na temat szarży ułanów pod Dąbrową Leśną, bitwy pod Łomiankami czy Powstania Warszawskiego. Znicze – symbol pamięci zapaliliśmy także na grobach naszych łomiankowskich kombatantów oraz pod pomnikami: Ofiar Zbrodni KatyńskiejPowstańców Warszawskich przy ICDS Pamięci 105 Ułanów JazłowieckichPamięci 2500 żołnierzy Armii Poznań i PomorzePamięci Lotników Amerykańskich zestrzelonych nad Dziekanowem Leśnym Pod tablicą upamiętniającą mjr. Leszka Lubicz- Nycza.