Pamiętamy o naszych bohaterach i naszej historii.

Pamiętamy o naszych bohaterach i naszej historii.

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w kultywowaniu i pielęgnowaniu pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią Łomianek regionu, społeczności lokalnej.

W ramach akcji „Szkoła Pamięta” zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum w Palmirach, odbyły się lekcje historii dla klas 8 i 7 na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie.

Znicze – symbol pamięci zapaliliśmy także na grobach naszych łomiankowskich kombatantów oraz pod pomnikami:

Ofiar Zbrodni Katyńskiej,

Powstańców Warszawskich przy ICDS,

Pamięci 105 Ułanów Jazłowieckich,

Pamięci 2500 żołnierzy Armii Poznań i Pomorze,

Pamięci Lotników Amerykańskich zestrzelonych nad Dziekanowem Leśnym,

Pod tablicą upamiętniającą mjr. Leszka Lubicz- Nycza.