Obchody  rocznicy  100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Łomianki.

17 czerwca poczet szkoły brał udział w  uroczystości związanej z obchodami 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w  Łomiankach. Dziękując  za ratowanie życia, zdrowia i mienia, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo raz za  życzliwą współpracę, pomoc i wsparcie w działaniach szkoły związanych z zapewnieniem  bezpieczeństwa naszych uczniów Dyrektor Szkoły Krzysztof Kozak przekazał na ręce Prezesa Zarządu Karola  Łacha list gratulacyjny.