Laboratoria Przyszłości

Nasi nauczyciele i uczniowie wykorzystują sprzęt i pomoce zakupione w programie Laboratoria Przyszłości. Sprzęt grający i nagłośnieniowy wykorzystujemy podczas organizacji uroczystości szkolnych, zajęć edukacyjnych, ale także do zabawy – między innymi na  balu karnawałowym  i  klasowym karaoke.