Laboratoria Przyszłości

Na zajęciach z techniki nasi uczniowie wykorzystują sprzęt i pomoce zakupione w programie Laboratoria Przyszłości. Podczas budowy robotów edukacyjnych i ich  programowania, dzieci rozwijają umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, rozwijając w tym samym czasie zdolności manualne.

Nasza szkoła w ramach programu uzyskała łącznie  wsparcie  w wysokości 209 400,00 zł.