Informacja o wdrożeniu monitoringu

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) informuję że w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach z dniem 04.04.2023 r. zostanie uruchomiony monitoring wizyjny.

Infrastruktura Szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

  1. wejście do Szkoły;
  2. ciągi komunikacyjne w Szkole (korytarz dolny, hol dolny,  korytarz przy stołówce,

korytarz górny, korytarz w-f, hol górny;

  • duża szatnia klas 3-8;
  • teren bezpośrednio przyległy do budynku w lokalizacji Szkoły (wejście główne do szkoły, dziedziniec). 

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu monitoringu określa Regulamin monitoringu wizyjnego w  Szkole  Podstawowej  nr  3  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi i Sportowymi  im. Janusza Kusocińskiego  w Łomiankach.  

Regulamin monitoringu znajduje się na stronie szkoły w zakładce:/Statut szkoły i inne dokumenty/.

Krzysztof Kozak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach.