DOKUMENTY , HARMONOGRAM PRACY Akcja „Zima w mieście”2022

Akcja „Zima w mieście”2022

Opłaty za akcję należy dokonać na rachunek szkoły do dnia  14.01.2022.

Nr rachunku;  13 8009 0007 0011 4710 2001 0101

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, zimowy wypoczynek w dniach.

Opłata wynosi 175 zł za 1 tydzień / 2 tygodnie-350 zł/

Wypełnione i podpisane przez  rodziców dokumenty, należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 20.01.2022r.: karta zgłoszenia, regulamin akcji.

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia – /Oświadczenie rodzica/ należy dostarczyć w dniu przyjścia dziecka na akcję.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2022” , REGULAMIN oraz HARMONOGRAM PRACY znajdują się w zakładce /Strefa Rodzica-Posiłki i Świetlica/.