Bezpieczeństwo

We wtorek i środę odwiedziła nas starsza aspirant, pani Marta Dymek👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️.

Rozmawiała z uczniami klas 1-3 o bezpieczeństwie w szkole i poza szkołą 🚦🚦🚦. Celem działań jest przypominanie o zachowaniu ostrożności zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.