NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0🙂🙂🙂📚📚📚😀😀😀

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach otrzymała wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 15.000 złotych. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych zostanie przeznaczone 7. 800 zł. , 6. 600 zł. zostanie przeznaczonych na zakup elementów wyposażenia do biblioteki, a 600 zł. na realizację działań promujących czytelnictwo.