PS3 Łomianki
Kadra
Katarzyna Jaworowska

Katarzyna Jaworowska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

Ukończyłam studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie.
Stale pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, dotyczących pracy
diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi. Ukończyłam szkolenia z zakresu: treningu umiejętności społecznych (TUS) – terapii grupowej dzieci ze spektrum autyzmu, Kreatywna matematyka i język polski TIK, Kurs Kawalifikowanej Pierwszej Pomocy, Uczeń z innego kręgu kulturowego, Programowanie i robotyka ,
Techmiki relaksacyjne w pracy z dziećmi, Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Neurodydaktyka –nauczanie przyjazne mózgowi,
Techniki pamięciowe, kurs glottodudaktyki i wiele innych.
Nieprzerwanie czerpię wielką radość i satysfakcję ze swej pracy, w której każdorazowo staram się łączyć wiedzę i umiejętności z dwóch dziedzin: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki.
W swojej pracy stosuje podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody pedagogiczne by jak najlepiej dopasować model terapeutyczny do konkretnego ucznia.
Za swój obowiązek wobec uczniów uważam zarówno rzetelne przygotowanie zawodowe jak i wrażliwość i elastyczność wobec ich potrzeb.Na każdego człowieka – małego czy dużego patrzę holistycznie, zwracając uwagę na różne konteksty jego życia.
godło Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl


SP3 Łomianki na Facebooku Synergia SP3 Łomianki na Instagramie SP3 Łomianki na YouTube Biuletyn Informacji Publicznej SP3 Łomianki

◐︎
Parametry strony

Wielkość czcionkiKontrast

© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach