Nasza siła

Maciej Kruszewski

DYREKTOR

"Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”.
Franklin Roosevelt


Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach to niezwykłe miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą dynamiczną społeczność. Naszym celem jest harmonijny i wszechstronny rozwój jej wychowanków. Rzetelnie przygotowujemy naszych uczniów do wyzwań przyszłości, dlatego rozwijamy i umacniamy ważne obszary działania szkoły.

Ja sam nie miałem szansy zostać wybitnym sportowcem, więc całe serce wkładam w to, aby wychowywać świetnych zawodników i budować drużyny.
Moje motto: Odkryj i wypracuj swój talent!

Edukacja Patriotyczna

● Realizujemy Program Edukacji Patriotycznej “Spotkania z historią”, co pozwala uczniom na pogłębianie i poszerzanie wiedzy, dotyczącej dziejów naszej ojczyzny i świata. 
● Rozbudzamy uczucia patriotyczne i kształtujemy świadomość narodową, poprzez udział w wielu uroczystościach i apelach, upamiętniających ważne wydarzenia dziejowe. 
● Naciskamy na Edukację Patriotyczną, co owocuje osiągnięciami uczniów w Kuratoryjnym Konkursie Historycznym na szczeblu wojewódzkim. 

Edukacja Kulturalna

 ● Nauczyciele dbają o rozwój społeczno-emocjonalny naszych wychowanków, wskazując właściwą i trwałą hierarchię wartości, która jest niezbędnym czynnikiem do kształtowania i harmonijnego rozwoju dziecka. 
● Wspólne wyjścia do teatru, filharmonii i opery rozwijają nawyk obcowania z „kulturą wysoką”.
● W szczególny sposób dbamy o piękno ojczystego języka w mowie i piśmie, poprzez organizowanie różnorodnych konkursów literacko-językowych, motywujących uczniów do pracy nad samym sobą. Harmonijny rozwój fizyczny


● Naszą pasją jest SPORT, który definiuje się w czterech słowach: szybciej, wyżej, mocniej, a przede wszystkim fair play
● Wspaniała infrastruktura i zaplecze sportowe: basen, boisko, lodowisko, hala sportowa, pozwalają na efektywną pracę trenerów, a także możliwość realizowania przez dzieci indywidualnych pasji, jeśli chodzi o rozwój fizyczny. 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach